De focus van de vierde conferentie ‘Toekomstverkenningen Richard Celis’, die plaatsvond op zaterdag 14 november 2015 aan de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, lag dit jaar op de problematiek van asiel en migratie, haperende integratie en toenemende islamradicalisering.

Begin maart kondigde minister Gatz aan dat gemeenten vanaf 2016 vrij zijn om al dan niet een plaatselijke openbare bibliotheek in te richten. Sinds 1978 waren ze verplicht dat te doen. Een revolutie in het bibliotheekwezen…