Ledendag 2018 009 websiteOp zaterdag 20 oktober trokken we ons in de voormiddag terug in het Keizershof Hotel en gingen we na wat onze dromen zijn voor het Rodenbachfonds. Na de broodjeslunch kon men Utopia bezoeken of deelnemen aan de Priester Daenswandeling. Tijdens de afsluitende receptie reikten we de interne 'Passie voor je buur(t)'-prijs uit.

Vanaf 10u gingen we in ons Leden-Café na 'wat onze dromen zijn voor het Rodenbachfonds'. Eind volgend jaar dienen we een nieuw beleidsplan in voor de periode 2021-2025. De hoogste tijd om stil te staan waar we naartoe willen met het Rodenbachfonds. Wat is goed en wat kan beter? Wat hebben we geleerd en wat hebben we nodig? Welke richting willen we uitgaan?

‘Passie voor je buur(t)’ is de rode draad in de huidige beleidsperiode (2016-2020). Daar willen we blijven voor gaan! Maar hoe kunnen we onze focus scherper stellen? Wat is het gemeenschappelijk verhaal dat we willen vertellen in de toekomst? Kortom, wat zijn onze dromen voor het Rodenbachfonds?

Chris Hoerée, facilitator en organisatiecoach, begeleidde dit Leden-Café en voerde ons mee in een boeiende interactieve workshop en open dialoog met elkaar.

Ledendag 2018 003 website

Ledendag 2018 006 website

Ledendag 2018 009 website

Ledendag 2018 011 website

 

Tijdens de broodjeslunch werd traditiegetrouw een ballonvaart verloot onder de deelnemers aan de ledendag (met dank aan onze sponsor VNZ). Winnaar dit jaar was Reginald Trypsteen (Vlaamse Kring Damme).

 

Vanaf 14u was er een keuzeprogramma: 

* Bezoek aan ‘Utopia’

Utopia vormt sinds juni 2018 dé nieuwe ontmoetings- en verbindingsplek in Aalst. Het gebouw huisvest zowel de hoofdbibliotheek als de Academie voor Podiumkunsten en is door haar unieke karakter op zeer korte tijd uitgegroeid tot een huiskamer voor de Aalstenaar. Tijdens deze rondleiding kregen we een zicht op hoe deze samensmelting tot stand is gekomen en hoe dit in de praktijk zichtbaar is. De plaats waarop Utopia is gebouwd draagt ook een zeer rijke geschiedenis met zich mee, onder andere door haar vroegere bewoners de Zwarte Zusters en de Pupillen. Deze geschiedenis is rijkelijk zichtbaar in het gebouw en werd toegelicht tijdens deze rondleiding.

Ledendag 2018 043 website

 

* Priester Daenswandeling

Met een gids liepen we in de voetsporen van Daens, langs de vele plaatsen en gebouwen die herinneren aan zijn leven in Aalst. Adolf Daens, geboren en getogen Aalstenaar (1836-1907) was erg verontwaardigd over de mensonwaardige omstandigheden waarin mensen moesten werken in de fabrieken van Aalst. Samen met zijn broer Pieter hij trok hij zich het lot van de arbeiders aan. Ze riepen de daensistische beweging in het leven en ijverden voor politieke en sociale hervormingen voor arbeiders, boeren en armen. Daens kreeg veel tegenwerking van de traditionele Katholieke Partij, de burgerij en de kerkelijke overheid. In 1899 werd hij zelfs uit zijn ambt van priester ontzet.‘Slaaf noch bedelaar mag de arbeider zijn. Hij moet een vrij en welvarend man wezen.’ Deze woorden sprak priester Daens vanop de spreekstoel in de Sint Martinuskerk. Diezelfde woorden staan eveneens op het standbeeld op het Werfplein.

ledendag 070

ledendag 072

ledendag 075

ledendag 081

 ledendag 083

ledendag 092