Vrijwilliger Kampenhout groepsfotoNaar aanleiding van de 'Week van de Vrijwilliger' (3 t.e.m. 11 maart) zetten we onder andere in Kampenhout en Staden "vrijwilligers in de bloemetjes"! 

De lokale afdelingen zijn de ruggengraat van het Rodenbachfonds. Daarom boden we de afgelopen jaren onze afdelingsverantwoordelijken de mogelijkheid om tijdens de ‘Week van de Vrijwilliger’ enkele vrijwilligers, die binnen hun vereniging actief zijn, “in de bloemetjes te zetten”.

We gaven hen enkele zakjes met bloemenzaadjes, die ze aan hun lokale vrijwilligers konden schenken. Op onze ‘Passie voor je buurt(t)’-postkaarten konden ze een persoonlijke boodschap schrijven. We riepen hen uiteraard ook op om zeker een zakje voor zichzelf te houden: op die manier wilden wij hun inzet waarderen!

Vorig jaar hebben we dat aanbod uitgebreid naar al onze sympathisanten en gingen we nog een stap verder door vrijwilligers een plantje aan te bieden. Dat deden we tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van onze lokale afdeling ’t Smiske uit Asse.

Dit jaar gaan we op dat elan verder. In samenwerking met een lokale afdeling honoreren we de vrijwilligers van die lokale afdeling EN/OF van een organisatie of vereniging, die in de buurt verdienstelijk werk leveren.

Dat deden we onder andere in Kampenhout (de bestuursleden van onze lokale afdeling 'Kulturele Kring Kampenhout' en de drijvende krachten achter 'Park van Relst') en Staden (de bestuursleden en enkele vrijwilligers van onze lokale afdeling 'Art Illustria').

 

 

Vrijwilliger Kampenhout groepsfoto

Vrijwilliger Kampenhout bloem

Vrijwilliger Staden1

Vrijwilliger Staden2