Activiteiten

Conferentie onderwijs in Vlaanderen, 30 jaar na Grondwetsherziening en 60 jaar na Schoolpact
Rodenbachfonds

Van Donderdag 22 November 2018 -  17:00
Tot Vrijdag 23 November 2018 - 15:00

Het Vlaamse onderwijs staat voor grote uitdagingen. In de lijn van de Toekomstverkenningen Richard Celis (2012-16) nam het interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) op aansturen van prof. dr. Jan De Groof het initiatief tot een conferentie over de toekomst van het Vlaamse onderwijs en dit 30 jaar na de staatshervorming van 1988 met de overdracht van het onderwijs naar de Gemeenschappen en 60 jaar na het Schoolpact van 1958.

De openingsconferentie vindt plaats in de Koninklijke Vlaamse Academie van België op donderdagavond 22 november. Op vrijdag 23 november volgen in het Vlaams Parlement een plenaire zitting en debat in de voormiddag en 11 panelsessies in de namiddag. Die laatste focussen op allerlei facetten van het onderwijs. Een slotzitting sluit de conferentie af.

Het Rodenbachfonds verleent graag zijn medewerking aan deze conferentie waarvan de conclusies worden overgemaakt aan politici en andere beleidsmakers in de aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen van 2019.

Klik hier voor het volledige programma en om in te schrijven!

 

Het initiatief steunt op de medewerking van het Vlaams Parlement, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, het FWO, de Vlaamse Juristenvereniging, de Vlaamse Rechtsfaculteiten, de VLIR en VLOR, het Kinderrechtencommissariaat en vooraanstaande Vlaamse culturele verenigingen.

De herziening van de grondwet leidde tot de meest omvangrijke bevoegdheidsoverdracht vanuit het federale niveau naar de Gemeenschappen in 1988. In november 2018 herdenken we eveneens het Schoolpact, 60 jaar geleden. Beide zwaarwichtige gebeurtenissen bieden aanleiding tot een breed gedragen conferentie over de conclusies na 30 jaar Grondwetsherziening en over de toekomstperspectieven in de meest essentiële onderdelen van het onderwijsbeleid en de grondrechten inzake onderwijs.

Op donderdag 22 november 2018 vindt de openingsconferentie plaats in de Koninklijke Vlaamse Academie van België, met deelname van een aantal gewezen ministers die in een snedig gesprek treden met jonge academici.

Op vrijdag 23 november 2018 kunnen we rekenen op de gastvrijheid van het Vlaams Parlement voor een plenaire zitting en debat in de voormiddag, een 11-tal expertseminaries en panelsessies in de namiddag en een slotzitting die op prominente wijze de dag afsluit.

Het belang van deze conferentie kan nauwelijks worden onderschat want de conferentie zoekt naar de meest verantwoorde strategie voor Vlaanderen 2030. De ondersteuning vanwege de Vlaamse culturele verenigingen, naast vooraanstaande Vlaamse (en federale) instellingen, is dan ook cruciaal.